ניהול למידה בעבודה – מערכת ניהול ללמידה בעבודה – כל היתרונות

ניהול למידה בעבודה

הביטוי "ניהול למידה" מתאר פיקוח ובקרה על תהליכי למידה בארגון ומחוצה לו. הניהול כולל בין היתר הזנת מידע ועדכונו, הכנת רשימות משתמשים ורישום תכנים של קורסים המועברים לעובדי ארגון או לתלמידי קורס. עובדים שרוצים להשתפר ולהרחיב את הידע שלהם נוטים לשאול שאלות מקצועיות וחשוב שיהיה לכך מענה בתוך הארגון, כדי לתת להם אפשרות להתפתח ולהגדיל את הידע וכך להפוך לעובדים שתרומתם לארגון גדלה. חוסר מענה כזה יוצר תסכול מחד ומונע התקדמות מאידך. חברות המפתחות פלטפורמות לניהול מערך למידה מעוניינות במספר רב ככל האפשר של לקוחות ושותפים אבל חשוב ליצור הפרדה בין לקוח אחד לאחר ובין שותף לשותף אחר – כדי למנוע זליגת ידע חיוני עבור מי שאינו מורשה לגשת אליו.

כאשר מפתחים מערכת לניהול למידה, חשוב שהיא תהיה נגישה לא רק ממחשב נייח ומלפטופ אלא גם ממכשיר סלולרי וטאבלט, וזאת על מנת לאפשר גישה מכל מקום בעולם ודרך מגוון מכשירים. למערכת כזו יש יתרונות רבים מאחר שהיא מעניקה הזדמנויות רבות להחלפת ידע, הערכת ביצועים, פיתוח קורסים ועדכונים חשובים לעובדים ולמנהלים.תקשורת פנימית טובה בארגון הכרחית להצלחתו ומערכות ניהול למידה משפרות את הקשר בין האגפים השונים ומרכזות ידע נחוץ במקום אחד שזמין לכל מי שרשאי להיחשף אליו כדילעשות בו שימוש מקצועי.

במערכות ניהול למידה אמינות יש רמת אבטחה גבוהה וזאת במטרה למנוע מגורמים זרים ולא רצויים להשתמש בידע שצברתם ואולי אף לגרום לכם נזק מקצועי. רמת אבטחה גבוהה תמנע פריצות ודליפת ידע וכך תגן על הארגון ממבקשי רעתו. מערכת ניהול למידה פועלת באופן אוטומטי ויודעת בין היתר לייצר תוכניות פיתוח אישיות לעובדים,לפי דרגתם ותחומי מומחיותם בארגון. המערכת כמו סאמאנג’ מפיצה תכנים של קורסים כדי שיהיו זמינים לכל מי שהתוכן שלהם ישרת אותו מקצועית, ולעתים גם עבור צופים חיצוניים. מערכת כזו מחזקת מאוד את הקשר בין הלומדים למרצה בלמידה מרחוק וכמו כן משפרת עמידה בלוחות זמנים עבור המשימות המוטלות על העובדים.