כללי ציטוט ורישום בגוף העבודה

עבודה סמינריונית

בעת הכנת עבודה סמינריונית יש לשמור על הכללים הנהוגים בכל הקשור לנושא ציטוטים, לאורכו של כל המאמר.

ציטוטים 

ציטוט ישיר מספר, מאמר, או כל מקור מידע אחר, אשר מכיל פחות מארבעים מילים, יובא במירכאות כפולות.

שם המשפחה של המחבר, העמוד והשנה ייכתבו בסוגריים לאחר הציטוט.

בעברית כותבים עמ' ואחריו כותבים את מספר העמוד הרלוונטי ואילו באנגלית כותבים .p.

כאשר הציטוט נלקח משני עמודים שונים או יותר מכך, באנגלית כותבים .pp.

מבואה 

כאשר ציטוט ישיר מכיל ארבעים מילים או למעלה מכך, הוא יובא כפסקה נפרדת, ופנימית וללא מרכאות.

בסוף הציטוט יש לציין בסוגריים את שם המשפחה של המחבר, השנה והעמוד או העמודים מהם לקוח הקטע

ציון מקור בגוף העבודה

בגוף העבודה יש לציין את שם המחבר ואת השנה אשר בה בוצע הפרסום. כאשר שם המחבר נכתב בגוף העבודה, יש להוסיף רק את פרטי שנת הכתיבה בסוגריים.

כאשר המקור נכתב באנגלית

בגוף העבודה יש לכתוב את שם המשפחה של המחבר בתעתיק עברי, ולאחר מכן בסוגריים באנגלית את שם המשפחה ואת השנה שבה נכתב המאמר.

ציטוט עקיף

כאשר מצטטים כמה כותבים של מאמר אחד.

כאשר יש שני כותבים יש לציין את שמותיהם של שני הכותבים ואת השנה שבה פורסם המאמר.

כאשר שמות הכותבים נכתבים בגוף העבודה, יש להוסיף רק את שנת הפרסום בתוך סוגריים.

כאשר המקור לא נכתב בעברית

בגוף העבודה כותבים את שמות המשפחה של הכותבים בתעתיק עברי, ולאחר מכן בסוגריים באנגלית את שם המשפחה ואת שנת פרסום המאמר.

למעלה משני כותבים למאמר אחד

משלושה ועד חמישה כותבים יש לציין את שמות המשפחה של כל אחד מהכותבים.

> מידע מקצועי ופרטים נוספים ניתן לקבל באתר סילבוס עבודות אקדמיות!